පුංචි නෙතූගේ කතා….සාරිගප්පියාගේ කළබලය

නෙතූගෙ චූටි නැන්ද නංගි බබෙක් ගෙනත්, එයාගෙ නම වෙනුලි. චූටි නැන්දයි, චූටි මාමයි, නංගි බබයි මේදවස්වල ඉන්නෙ නෙතූගෙ ආච්චිලයි ගෙදර. ඉතින් නෙතූයි, අම්මයි, තාත්තයි ගියා නංගි බබා බලන්න. නෙතූගෙ ආච්චිට හොඳටම වැඩ, බබා අඬනකොට එයාව බලන්න දුවනවා, කෑම හදන්න කුස්සියට දුවනවා… වැඩ ගොඩයි. නෙතූ ටික වෙලාවක් පැත්තකට වෙලා බලාගෙන හිටියා, ආච්චිගෙ කලබලේ අඩුවෙනපාටක් නං නැහැ.

ආ..හ් මට කියන්න අමතක උනානෙ නෙතූගෙ මාළු ටැංකිය ගැන. ඒ කතාව පස්සට තියමු නැත්නං කතා දෙකක් වෙනවනෙ. කොහොම හරි නෙතූට මාළු ටැංකියක් තියෙන බව නං කියන්නම වෙනව.  නෙතූ මාළු ටැංකිය ලඟට වෙලා බලාගෙන ඉන්න හරිම ආසයි, නෙතූගෙ තාත්ත පාට පාට මාළු ගොඩක් ගෙනත් නෙතූගෙ ටැංකියෙ දාල ඉන්නව. නෙතූට මතක විදියට ටැංකියෙ ඉන්න කළබල මාළුව තමයි සාරිගප්පියා. සාරිගප්පියට එකතැනක ඉන්නම බෑ, එහෙට පීනනව මෙහෙට පීනනව,  හරිම කළබලයි.

කළබලෙන් එහෙ මෙහෙ දුවන ආච්චි දැක්කම නෙතූට හොඳ උපමාවක් මතක් උනා. හෙමින් සැරේ ආච්චි ලඟට කිට්ටු කල නෙතූ ආචිචිගෙන් මෙහෙම අහනව
“ආච්චි මොකද සාරිගප්පියෙක්වගේ එහෙ මෙහෙ දුවන්නේ……”
නෙතූගෙ කතාවට ආච්චිට විතරක් නෙමෙයි ගෙදර හැමෝටම හිනා.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s