පුංචි නෙතූගේ කතා….Boat එකයි Ship

නෙතූ හරිම ආසයි මුහුදු වෙරළට යන්න, චූටි අම්මත් ගෙදර ආවම මේ දෙන්නා කොහොම හරි චරු චුරු කියලා කියලා  beach යනවා. ඔන්න දවසක් නෙතූයි, අම්මයි, තත්තයි, අම්මම්මයි, චූටි අම්මයි, සුදු මාමයි ඔක්කොම beach ගියා.

කට්ටියම රැල්ල පාගලා, දුවලා, නටලා, තෙමිලා හතිවැටිලා වාඩිවෙලා ඉන්නවා. දැන් ටිකක් කළුවරත් වෙලා, ලයිට් එළි පෙනවා හැම පැත්තෙම, ඔය වෙලාවෙ අම්මම්මා නෙතූට කතා කරලා මූද පැත්තෙ තියෙන ලයිට් එකක් පෙන්නල මෙහෙම කියනවා.

‘පුතා දන්නවද අර ලයිට් මොනවද කියලා?’

නෙතූත් ඉතින් හොඳට බලනවා… අම්මම්ම අයෙත් කියනවා

‘ඒ පේන්නෙ මූදු ගිය boat වල ලයිට් එළි…’

අම්මම්ම මාමල boat වලින් මූදු යන හැටි ගැන නෙතූට කියන්වා…. නෙතූ එයාගෙ රවුම් ඇස් දෙක ලොකු කරල මූද දිහා බලනවා. මෙහෙම ටික වෙලාවක් බලාගෙන හිටිය නෙතූ අම්මමට මෙහෙම කියනවා.

‘ඒක boat එකක් වෙන්න බෑ අම්මම්මේ.. ඒක boat එකකට වඩා දිගයි..  ship එකක් වෙන්න ඇති.’

මේ කතාව අහගෙන හිටිය චූටි අම්මටත් පේනව ලොකු ලයිට් එලියකට පස්සේ පොඩි පොඩි ලයිට් ගොඩක් තියෙනවා ship එකක වගේ. හැබැයි ඒක අම්මම්ම දැක්කෙ නෑ, චූටි අම්මත් ඉතින් ඕක කියන්න ගියේ නෑ. මොකද ඉතින් නෙතූට boat එකයි ship එකයි එච්චර වෙනසක් වෙන එකක් නෑ කියලයි චූටි අම්ම හිතුවෙ.

නෙතූ තව ටිකක් ඇස්දෙක ලොකු කරලා බලාගෙන ඉඳලා අම්මම්ම ලඟට දුවගෙන එනවා.

‘අම්මම්මේ ඒ ship එකක් තමයි…. ship එකක් අම්මම්මේ ship එකක්…..’

අම්මම්මත් හොඳට බලනවා…එතකොට නෙතූ කියනවා

‘අම්මම්ම දන්නවද ship එකක් කියන්නෙ මොකද්ද කියලා….
නැවක් අම්ම්මමේ නැවක්’

මදැයි අම්මම්ම නෙතූට බෝට්ටු පෙන්නන්න ගියා.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s