සැන්දෑ අහසවගේ…

ලස්සන අහසක්…
සිත්තරෙකුගේ සිත්තමක්..
රන්වන් පෑ හැන්දෑවක්..
නිශාන්තයට ඇරඹුමක්..

කව්රු කොහොම කිව්වත්
කළාත්මක නිමැවුමක්…

ඔබටත් එහෙම හිතෙනවද?

ඒ අතරම
මට මෙන්න මෙහෙමත් හිතුනා…

දවසේ වෙහෙස නිවා ගන්නට
දරන වෑයමක්…
ගෙවීයන දිනයක් වෙනුවෙන්
සඟවන්නට සදන කඳුළක්…
තම විඩා සඟවමින්
අනෙකෙකු වෙත පිදෙන සිනහවක්…

අහසත් අපි වගේම නේද…

ප.ලි. – මාලනී බුලත්සිංහල සැන්දෑ අහස වගේ සැරසී එන්න කියන්නෙත් මේකටමද..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s