පුංචි නෙතූගේ කතා….නෙතූගේ වගාව සහ April Fool

නෙතූයි, අම්මම්මයි එකතුවෙලා නෙතූලගේ චූටි ගෙදර එහා පැත්තෙ වගා කරනවා. වගාවේ වම්බටු, මිරිස්,  බන්ඩක්කා, ළුණු කොළ තියෙනවා. තව අන්නාසි, කෙසෙල් එහෙමත් තියෙනවා.නෙතූ හරිම කැමතියි අම්මම්මයි සීයයි එක්ක එකතුවෙලා වගා කරන්න.  මේ තුන්දෙනා හැමදාම හවසට වගාවට වතුර දානවා.

වගාවෙ එළවළු කැඩුවම නෙතූලටයි, අම්මම්මලාටයි තමයි ඉතින්, අම්මම්මලා චූටි අම්ම බලන්න කොළඹ එන දවසට නෙතූගෙ වගාවෙන් එළවළු ටිකක් චූටි අම්මටත් ලැබෙනවා.

නෙතූ ඉතින් චූටි අම්මට කෝල් කරද්දී වගාවේ විස්තර කියනවා. අලුත් කොළ හැදිලා තියෙන හැටි, පොඩි පොඩි ගෙඩි හැදිලා තියෙන හැටි, ඒවා ලොකුවෙන හැටි. චූටි අම්මත් ඉතින් ඔක්කොම විස්තර ටික දන්නවා කොළඹ හිටියට.

දවසක් උදේම නෙතූ ගෙන් චූටි අම්මට කෝල් එකක් ආවා,

නෙතූ   : චූටි අම්මේ ඔයා දන්නවද වැඩක්
චූටම්මා : නැහැ නේ, මොකද්ද?
නෙතූ   : අපේ වගාව ඔක්කොම වඳුරෝ කාලා..
අපි ඊයේ චූටි නැන්දලාගෙ ගෙදර ගියානේ, ඒ වෙලාවේ කාලා තියෙන්නේ
චූටම්මා : අපරාදෙ.. ඔක්කොම කලාද?
නෙතූ   : නෑ නෑ ටිකයි කාලා තියෙන්නේ..
චූටම්මා : අපරාදෙනේ…ගස් ටිකත් කාලාද? ගෙඩි ටික විතරයි ද?
නෙතූ   : නෑ නෑ චූටම්මා, මම බොරු කිව්වේ
අද බොරු කියන දවසනේ

ඒ වෙලාවේ තමයි චූටි අම්මට මතක් උනේ එදා  April 1st කියලා

——————————————

තව පොඩි කතාවක් තියෙනවා නෙතූගෙ වගාව ගැන, අම්මම්මයි සීයයි කොළඹ යන්න ලෑස්ති වෙනවා. චූටම්මට එළවළු එහෙම කඩාගෙන. නෙතූට චූටම්මලාගෙ ගෙදර යන්න විදියකුත් නැහැ, අම්මම්මලා එයාව දාලයන එකටත් නෙතූ එච්චරම කැමති නැහැ, ඒත් මේක කියා ගන්න විදියක් නැතුව ටිකක් එහාට මෙහාට කැරකි කැරකි හිටිය නෙතූ අම්මම්මට මෙන්න මෙහෙම කියනවා.

“ඔයාල කොළඹ යනවනං අපිට බෑ වගාවට වතුර දාන්න”

හික්.. හික්.. කොහොමද නෙතූගෙ වැඩ. ඒත් නෙතූට බැරි උනා අම්මම්මව නතර කරගන්න.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s