අනූ ගේ බඩේ ඉඩ නෑ

poohbelly

අනූ දැන් ටිකක් ලොකු බබෙක්, අනූට අවුරුදු තුනයි. එයා වගේම එයාගෙ කතාත් දැන් ටිකක් ලොකුයි.

හැම පොඩ්ඩෙක්ම වගේ අනූත් කෑම කන්න වැඩිය කැමති නෑ. කොහොම හරි කෑම මග අරින්න තමයි බලන්නේ.මේ වැඩේට අනූ හැමදාම වගේ පාවිච්චි කරන වචන ටිකක් තියෙනවා.

“මගේ බඩ පිරිලා…”

“මගේ බඩේ ඉඩ නෑ…”

අනූ දන්නවා මෙහෙම කිව්වම කෙම නතර කරන්න පුළුවන් කියලා.

දවසක් අනූ රෑ වෙනකල් නිදා ගත්තේ නෑ අම්මත් එක්ක cartoon බලනවා. ටිකක් රෑ වෙද්දි අම්මටත් නිදිමතයි, ඒත් අනූ නිදාගන්න පාටක් නෑ. ඉතින් අම්මා අනූට කියනවා

“අපි දැන් නිදාගමුද පුතේ?”

අනූ කියනවා “මට නිදිමත නෑ නේ”

අයෙත් ටිකකින් අම්මා අහනවා “අපි දැන් නිදාගමුද පුතේ?”

අනූ කියනවා “මට නිදිමත නෑ”

තව ටිකකින් අම්මා කියනවා “මට නං දැන් හොඳටම නිදිමතයි පුතේ..”

අනූ කියනවා ” නිදාගන්න මගේ බඩේ ඉද නැහැ නේ…”

අනූ හිතා ගෙන ඉන්නෙ ඒක කියල හැම එකකින්ම ගැලවෙන්න පුලුවන් කියලා.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s