ලල්ලා ගියා… ලල්ලා ගියා…

මිනූ නංගා හරිම දඟයා, ඒවගේම හරිම හුරතල්. එයාට දැන් අවුරුදු එකහමාරක් වගේ, ලොකු ලොකු දේවල් කරන්න කියන්නත් හරී කැමතියි. හැබැයි අම්මා office යනවට නං කැමතිම නෑ. අම්මත් ඉතින් මොනා හරි කරලා එයාව අඬවන්නේ නැතුව office යනවා.

ඉතින් දවසක් අම්මා computer එකේ මිනූ ආසම cartoon එකක් දාලා දුන්නා. මිනූත් හොදට හිනාවෙවී cartoon බලනවා, අම්මා හෙමීන්ම කුස්සියට ගියා උදේට කන්න. චුට්ටක් වෙලායද්දී මිනූ දුවගෙන අවා අම්මා ලඟට. ඇවිත් කියනවා

අම්මා… ලල්ලා… ගියා…

ආයෙත් ටිකකින් කියනවා

අම්මා… ලල්ලා… ගියා…

අම්මාට තේරුනේනෑ මිනූ මොනද කියනේ කියලා. අම්මා බලනවා කව්ද දැන් ගියේ කියලා. මිනූගෙ තාත්තා උදේම office ගියා, සුදු මාමත් කලින්ම ගියා.

බලද්දි ගෙදර light ගිහිල්ලා.

light – ලල්ලා  🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s