කළවැද්දා…

6අනූ රෑට කාලා අනූගේ  විමලා aunty එක්ක ඇඟහෝදනවා.  අනූ ගෙදර පිටිපැත්තෙ තියෙන පොඩි veranda එකේ තමයි රෑට ඇඟසෝදන්නේ. එතනට ගෙදර පිටිපැත්තේ තාප්පේ හොඳට පේනවා. අනූ එකපාරටම දැක්කා සතෙක් තාප්පේදිගේ දුවනවා. එයා ඒක විමලා aunty ටත් පෙන්නුවා. දෙන්නත් එක්ක හොඳට සතාව බැලුවා.

ඊට පස්සේ අනූ ගෙට ඇවිත් අම්මටයි, තාත්තාටයි, අම්මම්මාටයි, සීයටයි, සුදුමාමාටයි විස්තරේ කියනවා මෙන්න මෙහෙම.  ඔයාලා දැක්කේ නැහැනේ කලවැද්දා, එයා තාප්පේ දිගේ දිව්වා.

එයාගේ වලිගේ මේ…ම දිගයි. (අතදික්කර කර වලිගේ පෙන්නනවා )
එයාගේ කට මේවගේ… (කට උල් කරගෙන පෙන්නනවා )
එයා මේ…ම වේගෙන් දිව්වා ( ගේ පුරාම දුවල පෙන්නනවා )

ටිකක් වෙලා ඔහොම විස්තර කියල කියලා, අනූ ඇවිත් අම්මගෙන් අහනවා “ඔයා කලවැද්දා දන්නව නේද?”

අම්මා කිව්වා “නැහැනේ” කියලා.

අනූට දැන් හරි දුකයි අම්මා කලවැද්දා දැකල නැහැනේ. අනූ කල්පනා කල අම්මට කොහොමද මේක කියල දෙන්නේ කියල. හිතලා හිතලා පොඩ්ඩකින් කියනවා

“අර අපි අහසට පිඹිනා කරන කළ දන්නවා නේද? ආන්න ඒ කලවැද්දෙක්….”

පැහැදිලි කිරීම (අවශ්‍ය නම්) :  අනූයි නංගයි පොඩි කළ ගෙඩි දෙකක් අරගෙන ‘අහසට පිඹිනා…’ කිය කිය හවසට ගේ පුරාම නටනවා 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s