ගමේ එන්න විදියක් නෑ

Angry Anuඅනූ අම්මම්මා එක්ක හරි යාළුයි. phone එකෙන් කතා කරනවා, ගෙදර විස්තර කියනවා, නංගගේ විස්තර කියනවා… ඔන්න ඔහොමයි. අම්මම්මා call කරන හැමදාම වගේ අහනවා “ඔයලා ගමේ එන්නේ කවදද?” කියල. එයාලා කැමතියි අනූ ගමේ එනවට, අනූත් කැමතියි ගමේ යන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි අම්මම්මාගේ අහලපහල ගෙවල් වල අයත් කැමතියි අනූ ගමේ එනවට 🙂

අනූ ඉතින් මොනා හරි කියනවා මෙන්න මේ වගේ:

  • රතු දවසට එන්නං. (calendar එකේ රතු පාටින්  mark කරල තියෙන දවස් අම්මටයි තාත්තටයි නිවාඩු කියල අනූ දන්නව.)
  • අම්මටයි තාත්තටයි නිවාඩු දවසට එන්නං.
  • වැස්ස නැවතුනාම එන්නං.
  • හෙම්බිරිස්සාව සනීප උනාම එන්නං.
  • හෙම්බිරිස්සාව හැදුනාම එන්නං.

අම්මයි තාත්තයි දෙන්නත් office යනවා යනවා ඉවරයක් නැහැනේ, ඔන්න අම්මයි තාත්තයි දෙන්න office යනවා කියලා අනූත ටිකක් තදවෙලා හිටිය දවසක අම්මම්මා අනූට call කලා. විස්තර ඔක්කොම අහලා ඉවරවෙලා අම්මම්ම අර හැමදාම අහන ප්‍රශ්නෙත් ඇහුවා. අනූ ටික වෙලාවක් සද්ද නැතුව හිටියා. අනූගෙ සද්දයක් නැතිනිසා අම්මම්මා අහනවා “ඇයි පුතේ අම්මටයි තාත්තටයි නිවාඩු නෑ කිව්වද?” කියලා.

තද වෙලා ඉන්න අනූ කියනවා “එයාලා ඉන්නේ රෑට විතරයිනේ.. ඒ නිසා එන්න විදියක් නෑ”.

ප්‍රශ්නෙ ඉවරයි… 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s