මිනූ ගේ “ලු” කතා

“ලු” කතාව 1

මිනූ කියන්නේ අනූගේ නංගියා කියලා ඔයාලා දන්නවනේ. මිනූ ගෙ වයස දැන් අවුරුදු දෙකකට පොඩ්ඩක් වැඩියි. එයා දැන් හොඳ හොඳ කතා කියනවා.

අම්මම්මා නිතරම අනූටයි මිනූටයි call කරනවා, මිනූ call එකට උත්තර දෙද්දී එයාගේ අම්මා පැත්තක ඉඳන් පොඩි support එකක් දෙනවා. ඉතින් එක දවසක් අම්මම්මා මිනූට call කරද්දී අහනවා…

අම්මම්මා: hello…
මිනූ:        හල්ලෝ
අම්මම්මා: මිනූ පැටියෝ…26785908-Cute-small-kid-girl-thinking-holding-the-head-Isolated-closeup-potrait-on-white-Stock-Photo
මිනූ:        අයි අම්මම්මා
අම්මම්මා: ඉතින් ඔයාට කොහොමද?

(මිනූ කල්පනා කරනවා මොනවද කියනේ කියලා, අම්මා support කරනවා)
අම්මා:     හොඳයි කියන්න පුතේ

(මිනූ තව ටිකක් කල්පනා කරලා කියනවා..)
මිනූ:      මට හොඳයි ලු

“ලු” කතාව 2

මිනූ ගේ අම්ම office යනවනේ, මිනූ නං පොඩ්ඩක්වත් කැමති නැහැ අම්මා office යනවට. අම්මා ඉතින් බලවත් විරොධතා මැද යන්තම් ෂේප් එකේ office යනවා.

අම්මට ඉතිං හවසට ගෙදර ආවමත් කතන්දර ගොඩායි, අරක මෙහෙමයි මේක අරමයි….
දවසක් අම්මා ගෙදර ආවම මිනූ එයා ගේ එක කම්මුලකට ඇගිල්ල තියලා කියනවා

මෙයාට පාලුයිලු මෙයාට kiss එකක් දෙන්න..
ඊට පස්සේ අනිත් කම්මුලට ඇගිල්ල තියලා කියනවා

මෙයාටත් පාලුයිලු මෙයාටත් kiss එකක් දෙන්න..

පව් චූටි මිනූ 😦

Advertisements

One response to “මිනූ ගේ “ලු” කතා

  1. Meka maaara interesting neeee😊

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s