මිනූ ගේ ඉංග්‍රීසි Story #1

අනුයි මිනුයි හරිම ආසයි අම්මයි තාත්තයි දෙන්නා ගෙදර ඉන්න දවසට, එදාට ඇවිදින්න යන්න පුලුවන්නේ.අනුයි, මිනුයි, අම්මයි, තාත්තයි වැඩිපුරම යන්නේ සෙල්ලම් කරන්න, ඇවිදින්න පුලුවන් තැන්වලට තමයි. දවසක් මේ විදියට සෙල්ලම් කරන්න ගිහින්, පැය ගානක් සෙල්ලම් කරලා… සෙල්ලම් කරලා…සෙල්ලම් කරලා…  ගෙදර යන වෙලාවත් ඇවිත්.

අනූටයි මිනූටයි ගානක්වත්නෑ, අම්මට නං ඇතිවෙලා. අම්ම අනූටයි මිනූටයි කතා කරනවා ගෙදර යන්න.

පුතේ දැන් ඇති නේද?uncategorized-childrens-play-area-fencing-childrens-play-areas-hampshire-childrens-play-areas-hertfordshire-childrens-play-areas-high-wycombe-childrens-play-areas-hemel-hempstead-childrens
සද්දයක් නැහැ.. අම්මා තව ටිකක් වෙලා ඉඳලා ආයෙත් අහනවා

දැන් ගෙදර යමු නේද?
තව ටිකකින් ආයෙත් අම්මා අහනවා

දැන් යමු මගේ කකුල් දෙකත් රිදෙනවා
දෙන්නම සද්දයක් නෑ.. සෙල්ලම් කරනවා…

අම්ම යන්තං පස්සෙන් දුවලා අනූව අල්ලගත්තා, ඒත් මිනූ play area එකේ ලොකු slider එකක් උඩ.අම්මට එතනට නගින්නත් බෑ, මිනූ බිමට එන්නෙත් නෑ. අම්මට කතාකරලම එපා වෙලා අම්මා කියනවා..

බබා shall we go?

මිනූගෙ උත්තරේ
I’m fine, thank you.

අම්මටයි මේ කතාව අහගෙන හිටිය තාත්තටයි හොඳටම හිනා. හිනා වෙලා හිනා වෙලා අම්මගෙ මහන්සියයි ගෙදර යන්න ඕනෙකමයි දෙකම නැති උනා.ඉතින් අනුයි මිනුයි තව පැයක් විතර සෙල්ලම් කරල තමයි ගෙදර ගියේ…

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s