නයා ගෙ පෙනේ

නිවාඩුවක් ලැබුනු ගමන්ම අනූයි මිනූයි කරන්නේ අම්මම්මාගේ ගෙදර දුවන එකනේ, ඔන්න ඉතින් අම්මයි, තාත්තයි, අනූයි, මිනූයි අම්මම්මගේ ගෙදර යනවා. මිනූට නිකන් ඉන්නම බැහැ එක එක දේවල් කරනවා. මිනූ හැමදේම කටේ දානවා, අම්මට ඉතින් මේක බලාගෙනඉන්න බැහැ. අම්මා කියනවා මිනූට,happy-snake-clipart-1

අම්මා : ඔතන දූවිලි තියෙනවා පුතේ
මිනූ : කෝ පෙන්නන්න..

අම්මට කේන්තියි ඉතින් අම්මා කියනවා

අම්මා : දූවිලි පෙනෙයි බන්ඩිය රිදෙන්න ගත්තම
මිනූ : පෙනේ…පෙනේ තියෙන්නේ නයාට නේ..

හැමෝටම හිනා…

ඒත් ඇත්තටම හවස් වෙද්දි මිනූගේ බන්ඩි රිදිලා doctor ලඟට ගියා.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s