අම්මා බෙදාගන්න හැටි…

අනූ ගෙයි මිනූ ගෙයි අම්මා මේ දවස් වල රෑ වෙනවා office එකේ, ඉතින් අනූයි, මිනූයි මග බලාගෙන ඉන්නවා අම්මා එනකල්. අම්මා ආව ගමන්ම දෙන්නම එල්ලෙනවා අම්මගෙ ඇඟේ. අම්මා ඉතින් දෙන්නම වඩාගන්න ඕනේ.. නැත්නං ඉතින් රන්ඩු.

මේ වගේ දවසක් අම්මා ටිකක් රෑවෙලා ආවා.පුරුදු විදියටම අනූයි, මිනූයි දුවගෙන ගිහින් ඇඟට පැන්නා, අම්මත් ඉතින් බොහොම අමාරුවෙන් දෙන්නම උස්සගෙන ගේ ඇතුලට ආවා. අම්මට හරිම වතුර තිබහයි, මේ දෙන්නා උස්සගෙන වතුර බොන්න බැහැනේ. අම්මා හෙමීට දෙන්නම බිමතියලා වතුර බොන්න ගියා.

අනූයි මිනූයි දෙන්නත් පස්සෙන් දුවගෙන ආවා, දැන් කාවද මුලින්ම වඩාගන්නේ කියල ප්‍රශ්නයක්.

අනූ:මමයි මුලින්ම
මිනූ: නෑ මමයි
අනූ: නෑ මම
මිනූ:නෑ මම

අනූට විසඳුමක් මතක් උනා

අනූ: ඔයාට එක පිටුවයි මට එක පිටුවයි

පොතේ පිටු බෙදාගන්න විදියට අම්මත් බෙදා ගත්තා 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s