දම් වැලේ කතාව

අනූයි මිනූයි අම්මයි තාත්තයි එක්ක නිවාඩු දවසට ඇවිදින්න යනවනේ, ඔහොම යනකොට අලුත් අලුත් දේවල් දකිනවා. ඉතින් ප්‍රශන ගොඩයි. ඒ මොකද්ද?… එහෙම වෙන්නේ ඇයි?…

ඔන්න දවසක් ඇවිදින්න ගිහින් අනූලා නැංගුරමක් දැක්කා. අම්මත් ඉතින් නැංගුරමෙ විස්තර ඔක්කොම කියලා දුන්නා. අනූත් ඔක්කොම විස්තර ටික හොඳට අහගෙන හිටියා. අන්තිමට අම්මා කිව්වා නැංගුරම නැවට හයි කරලා තියෙන්නේ දම් වැලකින් කියලා.

Image result for ship anchors

අනූගේ ප්‍රශ්නේ: ඒ දම් වැලේ දං ගෙඩි හැදෙනවද?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s