අම්මාම්මලයි ගෙදරට කැමති හේතුව

අනූයි මිනූයි දෙන්නම අම්මාම්මලයි ගෙදර යන්න හරිම කැමතියි. නිවාඩු කාලෙ ලං වෙද්දි දෙන්නම ලෑස්තිවෙලා ඉන්නේ අම්මාම්මලයි ගෙදර යන්න. නිවාඩු මාසෙම අම්මාම්මලයි ගෙදර ඉන්න තමයි දෙන්නගෙ plan එක.

නිවාඩු කාලෙ ඉවර වෙලා ගෙදර ආවට පස්සේ අම්මා මිනූගෙන් අහනවා,

අම්මා : ඇයි පුතා අම්මම්මලාගේ ගෙදර යන්න ඔච්චරම කැමති?

මිනූ : අම්මම්මලගේ ෆ්‍රිජ් එකේ හැමදාම චොකලට් ගොඩායි, අයිස් ක්‍රීම් තියෙනවා….

අම්මා  : ඉතින් අපේ ගෙදරත් චොකලට් තියෙනව නේ

මිනූ : ඒත් අයිස් ක්‍රීම් නැහැ නේ

අම්මා  : හ්ම්ම්ම් දැනුයි තේරුනේ 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s