තට්ට මල්ලී වගේ

මිනූට බෝනික්කෝ නාවන්න ලොකු ආසාවක් ආවා. එයාට ඔක්කොම ඉන්නේ ලොකු කොන්ඩ තියෙන, ලස්සන ඇඳුම් ඇඳපු බෝනික්කෝ. මෙයාලා නෑව්වම වේලන්න අමාරු නිසා, අම්මා මිනූට තට්ට මල්ලි කෙනෙක් ගෙනාවා.

තට්ට මල්ලී කියන්නේ කොන්ඩෙ නැති ප්ලාස්ටික් බෝනික්කෙක්. මිනූ ඉතින් තට්ට මල්ලීට හරි ආදරෙයි. සතියකට දෙතුන් පාරක් තට්ට මල්ලි නාවනවා.

Related image

මිනූගේ තාත්තා දවසක් එයාගේ කොන්ඩේ කොටටම කපාගෙන ගෙදර ආවා. මිනූ හොඳට තාත්තා දිහා බැලුවා, බලලා පාඩුවේ හිටියා. ඊට පස්සේ දවසේ school යන ගමන් මිනූ තාත්තා එක්ක පොඩ්ඩක් තරහා උනා.

තරහින්ම මිනූ කියනවා “තාත්තා ඔයානං දැන් තට්ට මල්ලි වගේමයි”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s