එයා මොකුත්ම දන්නේ නැද්ද අනේ…

නිවාඩු දවසේ අනූයි තාත්තයි එකතුවෙලා “Reading Corner” එකක් හැදුවා. අනූගෙ කතන්දර පොත් ටික තියලා, පොඩි මෙට්ටයක් දාලා, කොට්ට ටිකක් වටේට තියලා, හැදුවා ඉතින්. හදලා ඉවර වෙලා තුන් දෙනත් එක්ක (අනූ, මිනූ, තාත්තා) පොතක් කියවන්න ගත්තා.

snow white ගෙ තාත්තා කුඩම්මා කෙනෙක් ගෙනාව කතාව කියාගෙන යනවා

Image result for snow white + magic mirror image

මෙන්න මෙහෙම.

“රජතුමාට ලස්සන කාන්තාවක් හමු උනා. රජතුමා එයාව රැජින කරගත්තා. රජතුමා දැනගෙන හිටියෙ නැහැ එයා මන්තරකාරියක් කියලා. එයාගේ කාමරේ මැජික් කණ්ණාඩියක් තිබුනා. රජතුමා දැනගෙන හිටියෙ නැහැ ඒක මැජික් කණ්ණාඩියක් කියලා. ”

මිනූ හොඳට අහගෙන හිටියා,ටිකකින් කියනවා
“එයා මොකුත්ම දන්නේ නැද්ද අනේ…”

Advertisements

One response to “එයා මොකුත්ම දන්නේ නැද්ද අනේ…

  1. 😀 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s