ඇයි ඔච්චර යාළු

අනූයි මිනූයි දෙන්නා නිතරම fight නේ, අද fight එක කෝප්පෙට. මිනූ, අනූගෙ වතුර බොන කෝප්පෙන් වතුර බීලා.  ඒකට අනූට තදවෙලා ලොකු ප්‍රශ්නයක්. යන්තම් මේ රන්ඩුව බේර ගත්තා විතරයි, මිනූ එනවා වේගෙන් දුවගෙන.

අම්මා… අම්මා… තාත්තා ඔයාගේ කෝප්පෙන් වතුර බොනවා. අම්මත් හෙමීට ඔළුව හරවලා බැලුවා. ඇත්ත්ට තමයි, අයියෝ තාත්තත් කරන වැඩ. යන්තම් එක රන්ඩුවක් බේරුවා විතරයි. අම්මා මොනවත් කියන්න ගියේ නෑ පාඩුවෙ හිටියා. තාත්තට ඇහුනා මේ කතාව, තාත්තා වතුර බීලා ඉවරවෙලා ආවා අම්මයි මිනුයි ඉන්න තැනට. ඇවිත් අම්මට කියනවා, Thank you මට ඔයාගෙ කෝප්පෙන් බොන්න දුන්නට.

නංගිට ලැජ්ජයි වැඩේට, එයා හිතුවේ අක්කයි නංගයි වගේ අම්මයි තාත්තයි දෙන්නත් රන්ඩුවෙයි කියලනේ. නංග ටිකක් වෙලා බලාගෙන ඉඳලා අහනවා.

“ඇයි ඔයදෙන්න ඔච්චර යාළු?”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s