අම්මා ඔයාට ඇත්තටම ආදරෙයි

සෙනසුරාදා දවසක අනුයි මිනුයි තාත්තයි හොන්ඳටම වැඩ, උඩ නගිනවා, ඇන ගහනවා වැඩ ගොඩයි. ටික වෙලාවකින් බලද්දී තාත්තා පුටුඇන්ද උඩ හිටගෙන, මේක දැක්කම අම්මට හොඳටම තරහයි. ඇයි ඉතින් වැටිලා අත පය කඩා ගත්තොත්. අම්මා කේන්තියෙන්ම ඇවිත් දුන්නා තාත්තගේ පස්සට එකක්.

මේක අනූ දැක්කා, අනූගෙ මූන නරක් උනා, දඩ බඩ ගාල අම්මා ලඟට දුවගෙන ආවා. ආව විදියට අම්මට තේරුනා මොකද කලබලේ කියලා. අම්මා අනූට කියනවා

“බලන්න පුතේ තාත්ත කරන වැඩ, ඔතනින් වැටුන නං එයාට තුවාල වෙනවනේ”. අනූ ටිකක් කල්පනා කලා.

හෙමින් හෙමින් තාත්තා ලඟට ගියා, ගිහින් කියනවා “තාත්තේ, අම්මා ඔයාට ඇත්තටම ආදරෙයි”

Advertisements

One response to “අම්මා ඔයාට ඇත්තටම ආදරෙයි

  1. 😀 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s