අක්කා ලොකු තරම

අනූයි මිනූයි නිතරම රණ්ඩු කරනවා, හැමදාම වගේ රණ්ඩු ඉවර වෙන්නේ ඔයා ලොකුයි මම පොඩියි වගේ කතාවකින්. අම්මා මේක අහගෙන ඉඳලා ඉඳලා බැරිම තැන දවසක් මිනූට කියනවා,

“පුතේ අක්කත් ගොඩාක් ලොකු නෑ. ඔයාට වඩා පොඩ්ඩයි ලොකු, ඔයා ආව නිසා තමයි එයා අක්කෙක් උනේ. නැත්නං එයා තාම අපේ චූටි පුතා”.

 මිනූට මේ කතාව වැඩිය හිතට ඇල්ලුවේ නෑ, ටිකක් වෙලා ඇස් දෙකත් පුංචිකරන් බලාගෙන හිටියා. ඊට පස්සේ කියනවා,

“බොරු කියන්න එපා එයා නිල් පාට ටයි එකකුත් දාගෙන ඉස්කෝලෙත් යනවා”.

Advertisements

One response to “අක්කා ලොකු තරම

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s